Informace pro sezónu 2019

Autor: Patera Aleš <patera(at)lazneletiny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 04. 2019

Začala nám nová sezóna 2019. Více informací po rozkliknutí v článku.....


Brigády

Počasí nám přeje a tuto neěli jsme zahájili brigády a k našemu překvapení se sešlo 19! makáčů (tedy včetně dětí :-)), ale stejně je to nevídaný počin. Co bude třeba dělat se dozvíte tradičně v sešitě brigád, který je umístěn v nářaďovně. Kurty jsou již zbaveny nečistot, dále je třeba poházet dvorce antukou, řádně několikrát přejet sítěmi a následuje válec..... 

 

Příspěvky, brigádnické hodiny, žebříček a skříňky

Příspěvky: 

Dospělí (od 15-ti let)          1.500,- Kč

Senioři nad 60 let                 500,- Kč

Děti do 14-ti let (včetně)          100,- Kč

                                                                                                                                                

Příspěvky je možné platit převodem na účet č. 3056194143/0800 - jako VS uveďte příjmení a 2019 nebo v hotovosti u pana Patery, tel.: 608 155 828 a to nejpozději do 31.5.2019! 

 

Všichni členové tenisového oddílu od 11-ti let jsou povinni odpracovat před začátkem tenisové sezóny 8 brigádnických hodin. Neodpracované brigádnické hodiny je možné zaplatit penězy - jedna hodina je ceněna na 100,- Kč. Upozorňujeme členy, že každý může hrát až po odpracování hodin a zaplacení členských příspěvků!!!

 

Žebříček se díky nezájmu v letech minulých neorganizuje.

 

Poplatek za skříňku na sezónu je 50,- Kč.

 

AP