Informace pro sezónu 2020!

Autor: Patera Aleš <patera(at)lazneletiny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2020

Informace o příspěvcích, DC atp. v článku po rozkliknutí .....


Tento týden by se dle všech předpokladů mělo začít hrát, tak níže uvádím důležité informace k sezóně 2020:

 

Příspěvky, brigádnické hodiny

 

Vzhledem k nepříznivým výsledkům hospodaření TJ a nutnosti zajištění provozu byly zvýšeny odvody jednotlivých oddílů do TJ za každého člena. V návaznosti na tato zvýšení je nutností o stejné částky navýšit i členské příspěvky. Příspěvky na sezónu 2020:

 

Dospělí (od 15-ti let)          2.000,- Kč

Senioři nad 60 let                    800,- Kč

Děti do 14-ti let (včetně)      500,- Kč

 

Počet brigádnických hodin se nezměnil. Všichni členové od 11-ti let jsou povinni odpracovat před začátkem tenisové sezóny 8 brigádnických hodin. Neodpracované hodiny je možné zaplatit i penězy - jedna hodina je ceněna na 100,- Kč. Upozorňuji členy, že každý může hrát až po odpracování hodin a zaplacení členských příspěvků + dluhů z let minulých!!!

 

Příspěvky + neodpracované hodiny je možné uhradit pouze převodem na účet č. 3056194143/0800 - do poznámky pro příjemce uvěďte příjmení a 2020!

 

DC neregistrovaných

 

V sezóně 2020 budou TJ Baník Stříbro reprezentovat dvě družstva a to v tomto složení:

 

TJ Baník Stříbro "A"  - Michal Samec, Radek Nevařil, Tomáš Němeček

TJ Baník Stříbro "D" - Karel Valenta ml., Aleš Patera, Tomáš Mráček

 

Stejně jako u hraní na tenisových dvorcích může v DC neregistrovaných klub reprezentovat pouze jeho řádný člen, tzn. má zaplacené členské příspěvky, odpracované brigády a splacené dluhy z let minulých (výběry, příspěvky, atp.). Dle nařízení Okresního svazu budou tato pravidla v letošní sezóně striktně dodržována, takže případné odehrané zápasy "nečlenů" budou zkontumovány!!!

 

Hraní hostů

 

V návaznosti na zvýšení členských příspěvků se navyšuje i poplatek za hraní hostů na tenisových dvorcích a to takto:

 

Dospělí 1 hodina      200,- Kč/kurt

Děti 1 hodina            100,- Kč/kurt

 

Omezení z důvodu koronavirové pandémie

 

Na dvorcích je zakázáno používání šaten a WC!

Udržujte rozestupy min. 2 metry!

Mimo dvorec se pohybujte pouze s ochranou úst a nosu!

Nezdržujte se v areálu více nežli je to nutné!

Povolena je dvouhra i čtyřhra.

 

AP